ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 41/2018 – YKL-40 kartridże do chromatografii

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2

Zapytanie_41_2018

załączniki do zapytania 41_2018