ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4/2022-PRECIOUS – Audyt projektu finansowanego z programu Horyzont 2020

W związku z realizacją projektu:

PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY”

finansowanego ze środków UE

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa sporządzenia niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydania świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) w związku z realizacją projektu o akronimie PRECIOUS w ramach programu Horyzont 2020.

4_2022_Zapytanie

4_2022_Załączniki_1_2_3

Załącznik_4_Model for the Certificate on the Financial Statements (Annex no 5 to Grant Agreement)