ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 38/2021-ARG – Badanie kliniczne pierwszej fazy typu ‘First in Human’

W związku z realizacją projektu:
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02

38_2021_Zapytanie_PL

38_2021_Załączniki_1_2_3_4_PL

W dniu 28.09.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania, Załącznika nr 1 i 6. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i odpowiednio przekreślone. Ponadto Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania jakie pojawiły się do wyznaczonego terminu. Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część dokumentacji dotyczącej postępowania ofertowego. Termin na składanie ofert został wydłużony do 15 października 2021 do godz. 08:00.

38_2021_Zapytanie_PL_28.09.2021_final

38_2021_Załączniki_1_2_3_4_PL_28.09.2021_final

Questions to the Request for Proposal No. 38_2021 – final