ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 37/2020-DUBs – usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej realizowane przez okres 14 miesięcy od daty podpisania umowy”.

37_2020_Zapytanie

37_2020_Załączniki