ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 37/2019 – IPF – Zestaw reaktorów szklanych z wyposażeniem

W związku z realizacją projektu:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zestaw reaktorów szklanych z wyposażeniem

37_2019_Zapytanie

37_2019_załączniki