ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 37/2018 – IBD/IPF – substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych

 W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) oraz

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych do końca trwania projektów

zapytanie ofertowe 37_2018

załączniki do zapytania 37_2018

This site is registered on wpml.org as a development site.