ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 36/2021–ARG/DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały BHP

W związku z realizacją projektów:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

36_2021_Zapytanie

36_2021_Załączniki_1_2_3_4