POSTĘPOWANIE Nr 36/2018 – ARG – PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA udziela odpowiedzi na pytania do postępowania:

Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Discovery w Łodzi oraz laboratoriów Discovery i Development w Warszawie

36_2018_pytania i odpowiedzi