ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 35/2021-DUBs – Usługa badawcza ADME dla związków małocząsteczkowych

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zapytanie_35_2021_DUBs

Załączniki_35_2021_DUBs