ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 35/2020-SARCO – ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

W związku z publikacją w dniu 16.06.2020 zapytania ofertowego na realizację usługi:
Pakiet badań in vitro pozwalający na ocenę potencjału OATD-01 dotyczącego interakcji typu lek-lek (ang. Drug-Drug Interaction – DDI)

informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 29/06/2020 do godz.: 12:00 (w południe).
Załączamy skorygowany w dniu 23.06.2020 dokument Zapytania. Zmiana terminu składania ofert została zaznaczona kolorem czerwonym. Pozostałe warunki i wymagania pozostają bez zmian.

35_2020_Zapytanie_SARCO_PL-Final_zmiana z dn. 23.06.2020