ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 35/2020-SARCO – Badanie interakcji międzylekowych (DDI)

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Pakiet badań in vitro pozwalający na ocenę potencjału OATD-01 dotyczącego interakcji typu lek-lek (ang. Drug-Drug Interaction – DDI)

35_2020_Zapytanie_SARCO_PL-Final

35_2020_Załączniki_1_2_3_4_SARCO_PL-Final