ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 35/2019 – YKL-40/ARG – usługa NMR

W związku z realizacją projektów:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17) oraz

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy

35_2019_zapytanie

35_2019_załaczniki