ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 34/2021–DUBs – Usługa badawcza polegająca na zbadaniu bezpieczeństwa farmakologicznego (in vitro) związków przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy/ Publikacja pytań i odpowiedzi14/10/2021

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę badawczą polegającą na zbadaniu bezpieczeństwa farmakologicznego (in vitro) związków przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zapytanie_34_2021_DUBs

Załączniki_34_2021_DUBs

Questions to the Request for Proposal No. 34_2021