ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 34/2020 – DUBs – Usługa badawcza polegająca na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz oraz analizy strukturalnej oddziaływań uzyskanych białek z ligandami

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę badawczą polegającą na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz USP7 oraz USP15 i/lub USP21 oraz analizy strukturalnej 5 wariantów oddziaływań uzyskanych białek w kompleksie z kluczowymi związkami w programie.

34_2020_Zapytanie

34_2020_Załączniki nr_1_2_3_4

34_2020_Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności

34_2020_pytania i odpowiedzi