ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 34/2019 – ARG/YKL40 – materiały zużywalne

W związku z realizacją projektów:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

34_2019_Zapytanie

34_2019_Załączniki