ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 33/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa kitów oraz buforu do izolacji komórek T

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych (kitów oraz buforu do izolacji komórek T) przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

33_2021_DUBs_zapytanie

33_2021_DUBs_zalaczniki