ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 33/2018 – ARG materiały zużywalne do obsługi reaktorów

 W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

 Dostawa materiałów zużywalnych do obsługi reaktorów dla laboratorium chemicznego w Warszawie

zapytanie ofertowe 33_2018

załączniki do zapytania 33_2018