ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 32/2019 – DUBs – usługa badawcza

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

DUBs – POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na zbadaniu wpływu związków małocząsteczkowych na funkcjonowanie układu immunologicznego oraz weryfikacja potencjalnego działania przeciwnowotworowego tych związków.

32_2019_zapytanie_PL

32_2019_załączniki