ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 32/2018 – YKL-40/ARG – usługi z zakresu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

W związku z realizacją projektów:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego przez 12 miesięcy od podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 32_2018

załączniki do zapytania 32_2018