ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 31/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa zestawów do ilościowego oznaczania biomarkerów cytokin i chemokin

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę zestawów do ilościowego oznaczania biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach mysiej surowicy, osocza i hodowli komórkowych za pomocą testów multipleksowych z zastosowaniem złóż magnetycznych przy użyciu technologii Luminex xMAP przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

31_2021_DUBs_zapytanie

31_2021_DUBs_załączniki