ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 31/2020-DUBs – Jednorazowy zakup automatycznej stacji pipetującej wraz z wyposażeniem

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup automatycznej stacji pipetującej wraz z wyposażeniem według specyfikacji wymienionej w załączonym zapytaniu.

31_2020_zapytanie

31_2020_załączniki

31_2020_pytania i odpowiedzi