ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 30/2018 – YKL-40 – pożywki oraz suplementy do hodowli komórek endotelialnych

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawę pożywki oraz suplementy do hodowli komórek endotelialnych – sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 30_2018

załączniki do zapytania 30_2018