ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3/2020–SARCO – skaner mikroskopowy

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)
w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup wysokoprzepustowego skanera mikroskopowego do skanowania preparatów histologicznych w jasnym polu wraz z obsługującym go sprzętem komputerowym oraz pakietem narzędzi informatycznych do zdalnego dostępu do skanów (platforma tele-patologii).

3_2020_Zapytanie

3_2020 Załączniki

3_2020_pytania