ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 29/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa zestawów do testu alphascreen

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa zestawów do testu alphascreen przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

29_2021_zapytanie

29_2021_załączniki