ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 29/2020-IBD – Usługa polegająca na modelowaniu farmakometrycznym dotyczącym wyboru dawki terapeutycznej na podstawie danych z badań klinicznych Fazy I dla związku OATD-01.

W związku z realizacją projektu:

– IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01-00-0168/15)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę polegająca na modelowaniu farmakometrycznym dotyczącym wyboru dawki terapeutycznej na podstawie danych z badań klinicznych Fazy I dla związku OATD-01.

29_2020_Zapytanie

29_2020 Załączniki_1_2_3_4