ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 29/2018 – YKL-40 – odczynniki laboratoryjne – podłoża

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawa podłoża o obniżonej zawartości czynników wzrostowych do opłaszczania płytek hodowlanych do badania właściwości angiogennych komórek endotelialnych

zapytanie ofertowe 29_2018

Załączniki do zapytania 29_2018