ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 28/2020–SARCO – usługi rejestracyjno-regulacyjne

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)
w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Profesjonalne usługi doradcze w zakresie spraw rejestracyjno-regulacyjnych związanych z rozwojem klinicznym kandydata na lek OATD-01 oraz przygotowanie dokumentów wymaganych przez polski, niemiecki, holenderski i francuski urząd regulatorowy.

28_2020_Zapytanie_usłuig_regulatorowe

28_2020_Załączniki_1_2_3_4_Zapytanie_usługi_regulatorowe

28_2020_Pytania i odpowiedzi