ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 28/2020–SARCO – aktualizacja

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowane Zaproszenie do składania ofert, które zostało opublikowane w dniu 04.09.2020. Zmiany mają charakter formalny, poprawiono omyłki językowe, doprecyzowano funkcję MEB jako organu ds. doradztwa naukowego oraz dopisano  jego holenderską nazwę. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

28_2020_Zapytanie_usłuig_regulatorowe_aktualizacja_08.09.2020

28_2020_Pytania i odpowiedzi