ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 27/2021-DUBs-Sukcesywna dostawa testu do badania aktywności deubikwitynaz

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę testu do badania aktywności deubikwitynaz z wykorzystaniem substratu białkowego połączonego z ubikwityną za pomocą natywnego wiązania izopeptydowego przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

27_2021_DUBs_zapytanie

27_2021_DUBs_załączniki