ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 27/2020 – YKL-40 – Jednorazowy zakup zestawu umożliwiającego wyciszenie ludzkiego genu Chi3l1 (YKL40) oraz zestawu umożliwiającego wyciszenie mysiego genu Chil1 (BRP39) metodą CRISPR, oparty na homologicznej rekombinacji (HDR).

W związku z realizacją projektu:

⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup zestawu umożliwiającego wyciszenie ludzkiego genu Chi3l1 (YKL40) oraz zestawu umożliwiającego wyciszenie mysiego genu Chil1 (BRP39) metodą CRISPR, oparty na homologicznej rekombinacji (HDR).

27_2020_zapytanie

27_2020_załączniki