ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 27/2018 – ARG/STRATEGMED – aparatura szklana

 

W związku z realizacją projektów:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zakup aparatury szklanej do laboratorium chemicznego w Warszawie

zapytanie ofertowe 28/2018

załączniki do zapytania 27_2018