ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26/2021 – DUBs – Sukcesywna dostawa odczynników do hodowli komórkowych

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa odczynników do hodowli komórkowych przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

26_2021_zapytanie

26_2021_załączniki