ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 26/2019 – DUBs – konsultacje eksperckie

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

DUBs – POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych nad deubikwitynazami, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w testach na komórkach układu immunologicznego i w modelach immuno-onkologicznych.

26_2019_zapytanie

26_2019_załączniki