ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 25/2021-YKL-40/ARG/DUBs- materiały zużywalne / publikacja pytań 27.07.2021

W związku z realizacją projektów:

– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
– DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne, dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

25_2021_Zapytanie

25_2021_Załączniki_1_2_3_4

25_2021_pytania i odpowiedzi