ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 25/2020 – DUBs – Zakup zestawu bloków grzejnych, naczyń Dewar oraz naczyń do reaktora mikrofalowego/ Korekta terminu realizacji zamówienia 22/05/2020

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Zakup zestawu bloków grzejnych, naczyń Dewar oraz naczyń do reaktora mikrofalowego dla laboratorium chemicznego w Łodzi”

25_2020_zapytanie

25_2020_załączniki

Zamawiający informuje, że w Zaproszeniu do składania ofert nr 25/2020-DUBs skorygowany został  termin realizacji zamówienia z maksymalnie 8 do 10 tygodni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji. Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.  Zmiany w Zapytaniu zaznaczono kolorem czerwonym.

25_2020_zapytanie_aktualizacja 22.05.2020

25_2020_Pytanie i odpowiedź