ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 25/2019 – DUBs usługa badawcza

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

DUBs – POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

Analiza ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, inhibitorów enzymów deubikwitynaz, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych, tkankach oraz kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas

25_2019_Zapytanie_ofertowe

25_2019_załączniki