ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 24/2020-DUBs – Jednorazowy zakup liofilizatora, pomp olejowych, reaktora szklanego z wyposażeniem i kriostatem oraz lodówki laboratoryjnej

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Jednorazowy zakup liofilizatora, pomp olejowych, reaktora szklanego z wyposażeniem i kriostatem oraz lodówki laboratoryjnej dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi”

24_2020_zapytanie

24_2020_załączniki

24_2020_Pytania i odpowiedzi