ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 23/2019 – IBD/IPF usługa badawcza

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych chorób płuc

23_2019_zapytanie

23_2019_załączniki_1_2_3_4