ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 22/2021 – Sukcesywna dostawa płytek wielodołkowych

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (płytek wielodołkowych) przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

22_2021_zapytanie

22_2021_załączniki