ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 20/2021-YKL-40 – Sukcesywna dostawa końcówek/tipsów do pipet laboratoryjnych

W związku z realizacją projektu:
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę końcówek/tipsów do pipet laboratoryjnych przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

20_2021_YKL40_zapytanie

20_2021_YKL40_zalaczniki