ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 20/2020–SARCO – usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych dotyczące badań toksyczności przewlekłej

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)
w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych dotyczące badań toksyczności przewlekłej u gryzonia (szczura Sprague Dawley) oraz nie gryzonia (psa rasy Beagle) dla inhibitora chitynazy OATD-01.

20_2020_Zapytanie Ofertowe SARCO_PL-Final

20_2020_Załączniki_1_2_3_4_SARCO_PL-Final

20_2020_pytania i odpowiedzi