ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2018 – IBD/IPF – Hodowle komórek epitelarnych

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2018 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektów:
IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę (POIR.01.01.01-00-0551/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Różne rodzaje hodowli komórek epitelialnych w systemie powietrze-płyn (ang. air-liquid intephase, ALI) wraz z medium do ich hodowli –  dostawy sukcesywne przez okres realizacji projektów – maksymalnie do 30/06/2020

Zapytanie ofertowe 20_2018
załączniki do zapytania 20_2018    

Request for Offers No. 20/2018 – IBD

The order carried out as a part of the projects titled:
IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)
IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to provide:

Different types of epithelial cell cultures in the air-liquid interphase (ALI) system  with the medium for their cultivation – successive deliveries for the duration of projects up to 30/06/2020

Request for offers 20_2018
appendices to request 20_2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]