ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2022–DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

2_2022_DUBs_zapytanie

2_2022_DUBs_zalaczniki

Pytania i odpowiedzi