ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 19/2022 – YKL-40/DUBs – Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie w materiały zużywalne

W związku z realizacją projektów:

⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie w materiały zużywalne, dostawa 3x w tygodniu (bądź mniej) przez okres 15 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

19_2022_Zapytanie

19_2022_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 28.09.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania oraz Załącznika nr 1 w związku z nadesłanymi pytaniami. W ich wyniku w Pakiecie nr 2 Część 1 usunięto pozycję 17 i 82 oraz zwiększono ilość sztuk w pozycjach 117-121 z 10 na 18. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.10.2022 do godz. 23:59. Pozostałe zapisy dokumentacji konkursowej nie uległy zmianie.

19_2022_Pytania i Odpowiedzi

19_2022_Zapytanie_aktualizacja 28.09.2022

19_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 28.09.2022