ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2022-YKL-40/DUBs – Zaopatrzenie laboratoriów w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne – AKTUALIZACJA Z 25.08.2022 oraz AKTUALIZACJA Z 31.08.2022 wraz z publikacją PYTAŃ I ODPOWIEDZI

W związku z realizacją projektów:
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne dostawa 3x w tygodniu (bądź mniej) oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, przez okres 15 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

18_2022_Zapytanie

18_2022_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 25.08.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania oraz Załącznika nr 1 w Pakiecie 1 Część 3 poz. 5 i 6 w zakresie numerów CAS. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

18_2022_Zapytanie_aktualizacja 25.08.2022

18_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 25.08.2022

W dniu 31.08.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania (punktu II oraz punktu V w Pakiecie 2 Część 2 opis i poz. 2 oraz Część 6 poz. 4) oraz Załącznika nr 1 (punkt 1 Pakiet 2 Część 2 opis i poz. 2 oraz Część 6 poz. 4) w związku z nadesłanymi pytaniami, które załączamy poniżej wraz z odpowiedziami. Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym. Termin składania ofert został wydłużony do 09/09/2022 do godz.: 23:59.

18_2022_Zapytanie_aktualizacja 31.08.2022

18_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 31.08.2022

18_2022_Pytania i odpowiedzi