ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2019 – YKL-40/IPF/ARG – szkło laboratoryjne

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17) oraz

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zakup naczyń szklanych do liofilizatora Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH model Alpha 1-2LDplus

18_2019_zapytanie

18_2019_załaczniki