ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 17/2023 – DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód oraz ciekły azot

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu oraz ciekły azot przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

17_2023_Zapytanie

17_2023_Załączniki_1_2_3_4