ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 16/2023-DUBs – Ocena bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz ADME

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz wyznaczaniu parametrów ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

16_2023_DUBs_zapytanie

16_2023_DUBs_załączniki