ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 15/2020–IPF–Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych

W związku z realizacją projektu:

– IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy, na każdym etapie rozwoju leku, aż do pierwszych faz badań klinicznych w obszarach terapeutycznych związanych z chorobami płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorobami metabolicznymi w tym niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis – NASH)

15_2020_zapytanie ofertowe

15_2020_załączniki