ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 15/2019 – YKL-40 – zestawy do badania migracji komórek

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Sukcesywna dostawa zestawów oraz sterylnych plastików do badania migracji i inwazji komórek przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy”

15_2019_zapytanie

15_2019_załaczniki